Sunday, January 31, 2010

Hiprokasi??

Ada di antara yang hidup berpura-pura agar titik hitam dalam sejarah hidup kita dapat dilupakan..Ada pula yang berpura-pura agar siapa diri mereka sebenar tidak diketahui oleh orang lain.. Dan ada pula yang hidup dalam kepura-puraan,agar mereka dapat melakukan sesuatu bagi kebaikan orang lain..

No comments:

Post a Comment